Vanylvsråkk

På to dagar i juli kvart år vil Vanylvsråkk presentere ei stor spennvidde av musikalske opplevingar frå scena, det meste er norsk men også noko frå utlandet. Festivalen er forma av ungdom, bygdelag og organisasjonane som ein ikkje kunne vore utan når vi no skal gjere dette lokale løftet for Vanylven og for regionen. - med hjartet i Vanylven og musikken i hjartet -

Det vert ikkje arrangert Vanylvsråkk i 2017.

kommune: